Skorzystaj z okazji - rozwijaj się....

Witamy


Witamy na stronie internetowej Centrum Terapii i Profilaktyki

Centrum to zespół ludzi zaangażowanych w niesienie kompleksowej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej osobom doświadczającym dyskomfortu, destabilizacji i cierpienia na skutek różnych trudnych sytuacji, kryzysów życiowych, przewlekłego stresu oraz nadużywania substancji psychoaktywnych.

Ośrodek istnieje od 2004 roku. Prowadzimy działalność profilaktyczną w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych (hazard, zakupoholizm itp.)

Psychoterapia jest sprawdzoną metoda leczenia zaburzeń psychicznych i uzależnień realizowaną przez doświadczonych i kompetentnych psychologów, psychoterapeutów oraz psychiatrów. W praktyce łączymy różne podejścia psychoterapeutyczne. Terapia inicjuje i wspomaga proces zdrowienia.

Zespół korzysta z regularnej superwizji.

Centrum Terapii i Profilaktyki realizuje świadczenia w ramach:

● Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
● Poradni Psychologicznej
● Poradni Zdrowia Psychicznego

Zapraszamy do skorzystania z oferty komercyjnej oraz w ramach ubezpieczenia.

Osoby pozostające w bliskim kontakcie z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków oraz osoby z problemem uzależnienia od hazardu i innych zachowań kompulsywnych prosimy o zgłaszanie się do Centrum ze skierowaniem od lekarza ( w miarę możliwości).

Do Poradni Psychologicznej finansowanej przez NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza z placówki posiadającej kontrakt z NFZ. Do lekarza psychiatry w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia nie jest wymagane skierowanie.

Ważne! Dla pacjentów PZP i PP istnieje możliwość skorzystania z wizyty u naszego lekarza psychiatry odpłatnie !!

Dla kogo

Pomagamy osobom, które uskarżają się na:

● różne dolegliwości w ciele, a badania medyczne wykluczają choroby somatyczne
● nieokreślone lęki, niepokój, przygnębienie
● impulsywność i niekontrolowane wybuchy złości
● płaczliwość, drażliwość
● bezradność z utrzymaniem kontroli nad przyjmowaniem używek oraz innych substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, leki, narkotyki)
● perfekcjonizm i nadmierne koncentrowanie się na różnych czynnościach codziennych
● nadmierne objadanie się lub ograniczanie jedzenia
● zaburzenia snu, pamięci, koncentracji uwagi
● bierność i wycofanie się z kontaków społecznych
● problemy osobiste, w związkach, relacjach

Prowadzimy diagnozę i leczenie

● uzależnień i nerwic
● zaburzeń osobowości
● zaburzeń nawyków i popędów
● zaburzeń odżywiania
● zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych
● zaburzeń emocjonalnych i zespołu stresu pourazowego

Nasza oferta

W ramach terapii oferujemy:

Psychoterapia
indywidualna

czyli regularne spotkania z terapeutą pozwalają urealnić problem, określić cele do zmiany w sobie oraz zrozumieć przyczyny powstałych objawów.

Psychoterapia
grupowa

czyli pracę w grupie 6-12 osobowej prowadzonej przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. Grupa jest jak lustro - pozwala popatrzeć na siebie z dystansem, dostrzec to co jest wspólne i co jest różne u każdego z uczestników, doświadczyć współodczuwania i wsparcia.

Konsultacje
psychiatryczne

służą zdiagnozowaniu zgłaszanych skarg oraz określeniu najbardziej dogodnej dla każdej osoby formy pomocy farmakologicznej i psychoterapeutycznej.

W ramach działań profilaktycznych proponujemy :

• Konsultacje i poradnictwo dla par i rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom rozwinąć skrzydła lub zrozumieć przyczyny ich niepowodzeń szkolnych i kłopotów rówieśniczych

• Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych służące poszerzeniu swoich zasobów i możliwości rozwoju osobistego
 
• Treningi umiejętności wychowawczych, asertywnych

• Warsztaty komunikacji dla par i narzeczonych przygotowujących się do życia w małżeństwie
 
• Szkolenia, seminaria, warsztaty i kursy dla przedstawicieli różnych grup zawodowych

• Projekty profilaktyczne i programy terapeutyczne służące zwiększeniu dostępności pomocy profesjonalnej, poszerzaniu wiedzy i wzmacnianiu gotowości do zmiany .

Zespół Centrum

W Centrum pracują:

Krystyna Kowalska

Kierownik Centrum

• specjalista psychologii klinicznej nr OPL 0004, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego certyfikat nr 575, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, asystent psychodramy

tel. 512 941 431

Marta Dąbrowska

• psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Krajowego Biura Zapobiegania Narkomanii

Roman Knosala

• psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , asystent psychodramy

tel. 608 261 381

Zofia Proczka-Śnieżek

• psycholog, w trakcie szkolenia w zakresie terapii systemowej rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

tel. 572 980 680

Katarzyna Kunach-Greszczuk

• specjalista psychiatra dorosłych, z ukończonym szkoleniem psychoterapii CMUJ w Krakowie

Iwona Fijałkowska

• specjalista psychiatra dorosłych, specjalista terapii uzależnień

Superwizorem Zespołu Centrum jest:

Małgorzata Kowalcze

• superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro Zapobiegania Narkomanii

Pracą administracyjną Centrum zajmują się:

Aleksandra Szybiak,  Aleksandra Woźniak

Realizowane projekty

W roku 2016:

W roku 2016 realizujemy 3 edycję programu:

• Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Program był współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia KBPN

Współpraca

Współpracujemy:

• Z Organizacją Świadczenia Usług Medycznych OpusM Sławomir Tubek przy ul. Krakowskiej 36 w zakresie świadczeń w obszarze psychologii klinicznej, lekarskiej, psychoonkologii i psychosomatyki

• Z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strzelec Opolskich, Leśnicy, Zawadzkiego, Ujazdu, Izbicka oraz Kolonowskiego realizujemy zadania własne gmin służące zwiększeniu dostępności pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Obsługujemy Punkty Konsultacyjne w Leśnicy i w Izbicku

Konsultacje neurologopedyczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zmagających się z utratą mowy po udarach - z objawami afazji i dyzartrii zapraszamy na konsultacje neurologopedyczne indywidualne i grupowe oraz proponujemy wsparcie dla rodzin.

Kontakt: 77 55 00 117 lub 730 -35-966

Staże

W ramach współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym -(Wydział Zamiejscowy w Katowicach i we Wrocławiu ) Centrum Terapii i Profilaktyki uzyskało akredytację na staże dla psychologów przygotowujących się do specjalizacji psychologii klinicznej.

Ponadto umożliwiamy realizację praktyk dla studentów w ramach studiów psychologicznych, pedagogicznych i resocjalizacji ( 4 rok studiów w ramach Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia)

Skontaktuj się z nami

Rejestracja

Godziny pracy rejestracji:
Poniedziałek: 11.00-15.00
Wtorek: 12.00-19.00
Środa: 13.00-19.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-14.00 

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 11.00 - 19.00
Wtorek, Czwartek : 08.00 - 19.00
Środa: 13.00 - 19.00
Piątek: 08.00 - 14.00 

Kontakt

ul. Strażacka 10
47-100 Strzelce Opolskie
tel: 77 55 00 117
krystynakowalska5@wp.pl

Formularz kontaktowy